Introduction

 " A dog is defined by beauty without vanity, by strenght without cruelty and by human virtues without human faults."( G.G. Byron)

 ,,Pes se vyznačuje krásou bez ješitnosti, silou bez krutosti a lidskými ctnostmi bez lidských vad.‘‘   G .G. Byron

    Těšíme se na Vás a na Vaše podněty!