Contact us

Monika Veselská

 Praha( Prague) Czech Republic ( Europe)

e-mail: monikaveselska@seznam.cz    

tel: 777 288 363                                                                                                                                                                                                                                              You can use english or czech language for communication!

 

 

,,Pes se vyznačuje krásou bez ješitnosti, silou bez krutosti a lidskými ctnostmi bez lidských vad.‘‘   G .G. Byron

    Těšíme se na Vás a na Vaše podněty!